PAR:

liczba uderzeń. Dołek może być Par 3 , Par 4 lub Par 5.

Regulamin korzysztania z pola

Regulamin korzystania z 18 dołkowego pola Kalinowe Pola       

1. Do korzystania z Pola uprawnieni są:
-Członkowie klubu KPGC - bezpłatnie
-Goście posiadający aktualną kartę ZK lub HCP - po uiszczeniu opłaty za wstęp na pole 18 dołkowe i rejestracji w recepcji Klubu.

3. Na terenie Pola obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu.

4. Należy zachować szczególną ostrożność przebywając w pobliżu zbiorników i cieków wodnych. Obowiązuje zakaz zbliżania się do stawów i rowów na terenie Pola. Folia jest śliska i istnieje możliwość poślizgnięcia się.

5. Każdy użytkownik ma obowiązek podporządkować się zarządzeniom i poleceniom dyrekcji oraz pracowników pola golfowego.

6. Zarządca ani Właściciel obiektu nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe w czasie przebywania na obiekcie, w szczególności szkody na mieniu bądź osobie powstałe z winy lub wskutek niedbalstwa grających i przebywających na obiekcie, a także nie ponoszą odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek nieprzestrzegania Regulaminu obiektu.

7. Zarządca, ani Właściciel obiektu nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zgubione na obiekcie.

8. Osoby przebywają na terenie Pola na własną odpowiedzialność, a gra na nim równoznaczna jest z akceptacją poniższego regulaminu.

9. Na terenie Pola obowiązują reguły gry w golfa R&A

10. Każdy gracz musi posiadać swoją torbę z kijami.

11.Grupy grające wolniej, mające przed sobą minimum jeden wolny dołek, zobowiązane są natychmiastowego przyśpieszenia gry lub do przepuszczenia szybciej grających grup za nimi.

12. Pierwszeństwo gry na Polu maja grupy zaczynające od TEE nr 1. Starty z TEE nr 10 dozwolone są tylko po uprzedniej konsultacji w recepcji Klubu.

13. Obowiązuje kategoryczny zakaz gry piłkami z driving range (strzelnica golfowa).

14. W trakcie gry na polu obowiązuje strój zgodny z etykietą ubioru golfisty (koszulka polo, spodnie za wyjątkiem jeans i dres. Niedopuszczalny jest niekompletny ubiór np. brak koszulki.

15. Gracz nie może w żaden sposób przeszkadzać innym graczom po przez hałasowanie lub rozmowy.

16. Gracz musi być zawsze gotowy do gry, kiedy jest jego kolej uderzenia. Niedopuszczalne są nieuzasadnione przerwy w grze. Po zakończeniu dołka grupa powinna natychmiast opuścić green (krótko wystrzyżony obszar wokół dołka).

17. Niedopuszczalna jest gra na dołku, jeśli gracze z przodu znajdują się w zasięgu uderzenia.

18. Podczas poruszania się po Polu, gracza obowiązuję zachowanie szczególnej ostrożności.

19. W przypadku uderzenia piłki w kierunku innych graczy należy ostrzec ich głośnym okrzykiem FORE! (Foooooooorr!!!!)

20. Każdy gracz ma obowiązek:
*naprawy swoich divotów - wyrwane kawałki darni
*pitch marków - zagłębienia, ślady powstałe po lądowaniu piłki na greenie.
*zagrabienia bunkrów - zagłębień wypełnionych piaskiem

21. Zabrania się wykonywania próbnych zamachów z divotem na TEE (startach poszczególnych dołków)

22. Prosimy o wrzucanie połamanych kołeczków TEE do specjalnych pojemników znajdujących się na każdym starcie.

23. Zabrania się wjeżdżania wózkami golfowymi oraz „Melexami” na obszar tee i green oraz wzniesienia otaczające green.

24. Prosimy o utrzymanie czystości na terenie całego obiektu.

website awards