LADY:

1) dama grająca w golfa;
2) powiedzenie oznaczające, że męzczyzna pokonał damę (lady), gdy jego piłka nie poleciała dalej niż do linii startu przeznaczonej dla pań; stawia wtedy partnerom napoje w 19 dołku.

Aktualności

2018-09-13

Turniej Prezesa

Puchar Prezesa 2018

 

Tee time   Wyniki

Harmonogram

Termin : 22.09.2018

Start Turnieju : godzina 09:00

Liczba graczy : maksymalnie 88 graczy

Wyniki i wręczenie nagród : Sobota, około godz. 16:30

 

Zgłoszenia przyjmujemy do piątku 21.09 do godziny 12:00.

Lista startowa będzie opublikowana w piątek około godziny 17:00 na stronie

internetowej, FB oraz na tablicy ogłoszeń w budynku klubowym.

Pierwszeństwo w zapisach mają Członkowie Kalinowe Pola Golf Club.

W drużynie może znajdować się maksymalnie jeden Junior.

 

9:00 – start shot-gun .

14:00 - koniec rundy kwalifikacyjnej , grill i bufet na tarasie domku klubowego

14:45 – wyniki rundy kwalifikacyjnej i wyłonienie półfinalistów

15:00 – półfinały obserwowane przez wszystkich z tarasu.

15:45 -  finał i wyłonienie zwycięzców.

16:30 – Rozdanie nagród

 

KATEGORIE I FORMATY:

Runda kwalifikacyjna - Greensome Stroke Play Netto

Gramy w drużynach dwuosobowych. Każdy z członków drużyny oddaje

pierwsze uderzenie na każdym dołku. Następnie członkowie drużyny wybierają

lepszą piłkę z dwóch i kontynuują dołek jedną piłką uderzając ją na przemian

aż do wbicia piłki do dołka. Np. jeżeli po pierwszych uderzeniach wybrana

została piłka gracza B to następne uderzenie oddaje gracz A. Następnie znowu

B. Proces powtarza się na każdym dołku. Dwie szansę z Tee następnie jedna

piłka na zmianę.

HCP drużyny zostanie obliczony wg. załączonej tabeli w kolejności: dokładny

HCP - HCP po slope pola tabela

 

Runda finałowa - Greensome Mach Play Brutto

Do rundy finałowej kwalifikują się 4 drużyny z najniższym wynikiem Greensome

Stroke Play Netto. W przypadku remisu o wejście do TOP 4 zostanie rozegrana

dogrywka w systemie "chip closer to the pin" z miejsca wyznaczonego przez

Prezesa (każdy członek drużyny ma jedną próbę, wygrywa najbliższa piłka, piłki

pozostałych graczy muszą zostać zamarkowane - czysty green).

Runda finałowa zostanie rozegrana na dwóch specjalnie utworzonych dołkach:

Dołek nr 1 - z żółtego Tee dołka nr 10 na Green dołka nr 14 (około 190 m.)

Dołek nr 2 - z czerwonego Tee dołka nr 15 na Green dołka nr 18 (około 160

m.)

Półfinały - drużyna 1 z drużyną 4 oraz drużyna 2 z drużyną 3 po kwalifikacjach.

Finał - zwycięzcy meczu 1/4 oraz zwycięzcy meczu 2/3

Drużyny które odpadną w półfinale zajmują ex aequo 3 miejsce.

W przypadku remisów po 2 dołkach w półfinałach i finale zostanie rozegrana

dogrywka w systemie "chip closer to the pin" z miejsca wyznaczonego przez

Prezesa (każdy członek drużyny ma jedną próbę, wygrywa najbliższa piłka, piłki

pozostałych graczy muszą zostać zamarkowane - czysty green).

Półfinały i finał zostaną rozegrane w formacie Brutto - bez HCP.

 

Tee startowe:

Runda kwalifikacyjna

Panowie – żółte

Panie - czerwone

 

Runda finałowa:

patrz opis dołków finałowych

 

Gra odbędzie się według reguł R&A of St. Andrews, Polskiego Związku Golfa

oraz Reguł Lokalnych. Podczas gry dozwolone jest poruszanie się Melexami.

Dopuszcza się korzystanie z dalmierzy laserowych i GPS pod warunkiem, że

przyrządy nie posiadają pomiarów temperatury lub wysokości.

 

Koszt uczestnictwa dla Członków Klubu: 100 PLN

Koszt uczestnictwa dla Gości 290 PLN

 

Komitet turniejowy:

Andrzej Zawistowski

Tomasz Malec

 

 Postanowienia dodatkowe:

a) Każdy uczestnik Turnieju wyraża zgodę na bezpłatne użycie wizerunku w materiałach filmowych, zdjęciowych i audiowizualnych przygotowanych przez organizatora Turnieju lub przez upoważniony przez organizatora Turnieju podmiot. 
b) Zgoda na bezpłatne użycie wizerunku uczestnika Turnieju obejmuje wielokrotne korzystanie z wizerunku uczestnika Turnieju w celach promocyjnych, marketingowych, reklamowych oraz wydawniczych. 
c) Organizator Turnieju ma prawo nieodpłatnie wykorzystywać wizerunek uczestnika Turnieju w przygotowywanych przez Organizatora Turnieju publikacjach, ilustracjach, prasie, książkach, ulotkach, reklamach oraz ma prawo nieodpłatnie wykorzystywać wizerunek uczestnika Turnieju w Internecie. Udzielone przez uczestnika Turnieju prawo do nieodpłatnego wykorzystywania wizerunku uczestnika Turnieju obejmuje w szczególności: 
i. utrwalanie i/lub zwielokrotnianie wizerunku uczestnika Turnieju jakąkolwiek techniką, 
ii. wprowadzania uczestnika Turnieju do obrotu, 
iii. wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, 
iv. publicznego udostępniania uczestnika Turnieju, w tym w Internecie. 
d) Uczestnik Turnieju oświadcza, że znany mu jest obowiązek posiadania badań lekarskich zgodnych z Rozporządzenia Ministra Zdrowia i oświadcza, że jest zdolny do współzawodnictwa sportowego. 
e) Uczestnik Turnieju i jego przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystanie przekazanych przez siebie danych osobowych, w tym danych Uczestnik Turnieju wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych w celach statystycznych, marketingowych, oraz dla celów współzawodnictwa sportowego i dla celów związanych z działalnością statutową. 
f) Administratorem w/w danych osobowych jest Kalinowe Pola Sp. z o.o. z siedzibą w Kalinowie,  Ul. Golfowa 1, 66-213 Skąpe.
g) Uczestnik Turnieju lub jego przedstawiciel ustawowy ma prawo wglądu do swoich danych osobowych jak również ma prawo uaktualnienia tych danych lub ich zmiany, albo żądania usunięcia tych danych. W takim przypadku, należy zwrócić się z odpowiednim pismem żądaniem do Kalinowe Pola Sp. z o.o.bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres marketing@kalinowepola.pl. 
h) Użytkownik Turnieju wyraża zgodę, na podawanie przez Kalinowe Pola Sp. z o.o. informacji o uzyskanych przez niego wynikach. Uczestnik Turnieju wyraża zgodę na fakt, że informacje o jego wynikach będą ogólnodostępne (livescoring). 

 

 

 

 

 

 

 

website awards