MARKER:

osoba zapisująca wyniki zawodnika na karcie wyników;. Markerem może być współzawodnik. Marker nie jest sędzią.

Aktualności

2018-09-26

Turniej Kapitański

Termin: Sobota 20 października 2018

Start Turnieju: godzina 10:00 shotgun 

Limit graczy: maksymalnie 88 osób

Wyniki i wręczenie nagród: około godz. 17:00

Zgłoszenia przyjmujemy do piątku 19 października  do godziny 14:00

Lista startowa będzie opublikowana w sobotę do godziny 17:00 na stronie internetowej, Facebook oraz na tablicy ogłoszeń w budynku klubowym.

 

Format gry:
Florida Texas Scramble

Gra w zespołach 4 osobowych w systemie „Stableford” z 1/10 handicapu bez uwzględniania „Slopu”

Drużyny mogą składać się z trzech lub czterech osób.

Osoby, które nie posiadają aktywnego HCP w Polskim Związku Golfa będą grały z HCP 0.


Gra odbędzie się według reguł R&A of St. Andrews, Polskiego Związku Golfa oraz Reguł Lokalnych.
W drużynie nie może znajdować się więcej niż dwóch juniorów.

Opis systemu gry:
• Wszyscy gracze uderzają ze swojego pierwszego Tee a następnie decydują, która z 4 piłek znajduje się w najkorzystniejszym położeniu (niekoniecznie ta, która leży najdalej). Miejsce położenia tej piłki zaznacza się markerem lub Tee. Pozostali trzej gracze, których piłka NIE ZOSTAŁA wybrana:
• Na Fairwayu kładą swoją piłkę i wykonują uderzenie.
• W Roughie, bunkrze lub hazardzie, opuszczają swoją piłkę w odległości otwartej dłoni ( około 20 cm ) lecz nie bliżej dołka.
• Gracz którego piłka została wybrana nie wykonuje uderzenia podczas tej kolejności.
• Po wykonaniu tych 3 uderzeń ponownie drużyna wybiera najkorzystniejszą piłkę i z tego miejsca uderza 3 graczy bez uczestnictwa osoby której piłka została wybrana. 
• Kontynuujemy w ten sposób aż do zakończenia danego dołka.
• Gracz który trafił Putt na poprzednim dołku, nie wykonuje uderzenia z następnego Tee.

 


Przykład:
 Gracze A,B,C,D uderzają i wybraną piłką zostaje gracza B, przy następnym uderzeniu gracz B odpoczywa i grają jedynie gracze A,C i D. Po zagraniu i po wybraniu najkorzystniejszej piłki, gracz B powraca do gry a odpoczywa gracz której piłka została wybrana. Kontynuujemy grę aż to zaliczenia dołka. Jeżeli gracza A piłka wpadnie do dołka to na następnym starcie gracz A odpoczywa i uderzenia z Tee są wykonane przez współgraczy B,C i D.

 

Kategorie i nagrody:
Brutto:
1 miejsce - puchary

Netto:
1 miejsce - puchary
2 miejsce - puchary

 

nearest to the pin i longest drive


Rozstrzyganie remisów:
W przypadku remisu za pierwsze miejsce w kategorii brutto i netto, wynik zostanie rozstrzygnięty poprzez dogrywkę na 18 dołku, po czym na 10,11,14 do 18 dołka i tak dalej aż do skutku. 
W przypadku remisów za kolejne miejsca, wynik zostanie rozstrzygnięty poprzez „Count Back” biorąc pod uwagę wyniki z dołków 10 do 18, 13 do 18, 16 do 18 oraz dołek 18.

Tee:
Panowie i Juniorzy powyżej 12 lat – Żółte
Panie, Juniorki oraz Juniorzy do lat 12 – Czerwone

Koszt uczestnictwa dla Członków Klubu wynosi :

dorośli 90 PLN 
juniorzy 45 PLN 


Koszt uczestnictwa dla Gości 280 PLN

website awards