HOLE IN ONE:

Uderzenie z tee prosto do dołka - sen wszystkich golfistów. Ale żeby nie stał się senną zmorą, to najbardziej zapobiegliwi optymiści zawierają ubezpieczenie, które sfinansuje szampana dla wszystkich graczy na całym polu, ponieważ tacy szczęściarze muszą go zwyczajowo postawić.

Aktualności

2013-09-23

PRO-AM Kalinowo PGA Polska Open

 

 

Wyniki

TEE TIME

 

REGULAMIN TURNIEJU Pro Am
 
Kalinowo PGA Polska Pro-Am 29 września 2013 (niedziela)
 
1. Komitet Turniejowy
 
a. Dyrektor Turnieju: Marek Sokolowski
b. Przedstawiciel Pola: Ewa Zawistowska
c. Lokalny Head Pro Kuba Ossowski
d. Sędzia główny: Krzysztof Pulsakowski
2. Komitet Turniejowy wyda reguły lokalne podczas trwania turnieju.
 
3. Turniej rozgrywany zgodnie z „Zasadami Ogólnymi Turniejów PGA  Polska”
 
4. Turniej PRO-AM Kalinowo PGA Polska  zostanie rozegrany w niedziele, 29 września 2013 r.
 
5. Uprawnieni do gry
 
a. Zawodowcy:
       i. Członkowie PGA Polska,
       ii. Non – Amatorzy, nie posiadający kart członkowskich żadnego związku,
 
W turnieju mogą uczestniczyć  jedynie na podstawie aktualnej karty członkowskiej.
 
b. Amatorzy:
 
Do gry dopuszczeni sa? wszyscy gracze posiadający aktualny czynny HCP. Osoby nie posiadające Aktualnego, czynnego HPC będą grały z HCP 0.
 
6. Zgłoszenia i start turnieju:
Zgłoszenia amatorów przyjmowane są na telefonicznie pod numerem +48 515 292 034 lub mailowo na adres marketing@kalinowepola.pl . Ostateczny termin zgłoszeń: czwartek , o godzinie 14.00.
 
7. Format turnieju:
Drużyna w PRO-AMie składa się z minimum 2, a maksimum 3 amatorów i 1 PRO. PRO-AM rozgrywany jest w formacie better ball strokeplay z pełnego HCP. Do klasyfikacji liczy się suma 2 najlepszych wyników netto z każdego dołka.
 
8. Start turnieju
 
Shot Gun godzina 10.00
 
9. Tee:
 
a. Zawodowcy:
i. kobiety: żółte
ii. mężczyźni: białe
 
b. Amatorzy:
i. kobiety: czerwone
ii. me?z?czyz?ni: żółte
10. Opłaty:
 
100 zł członkowie KPGC
180 zł gracze spoza klubu
(w cenę wliczony jest udział w turnieju, nagrody oraz posiłek po turnieju)
 
11. Nagrody
 
Podczas PRO-AM nagrodzone zostaną 3 najlepsze drużyny.
 
12. Remisy
 
W przypadku równych wyników decydujący będzie countback w następującej kolejności: lepsze ostatnie 9, 6, 3, 1 dołek. Przez „ostatnie 9 dołków” rozumie się dołki 10-18 pola.

 

 

website awards