PRO:

skrót od Professional, który jest określeniem nauczyciela gry w golfa (wykwalifikowanego trenera) lub gracza zawodowego.

Aktualności

2013-09-23

PRO-AM Kalinowo PGA Polska Open

 

 

Wyniki

TEE TIME

 

REGULAMIN TURNIEJU Pro Am
 
Kalinowo PGA Polska Pro-Am 29 września 2013 (niedziela)
 
1. Komitet Turniejowy
 
a. Dyrektor Turnieju: Marek Sokolowski
b. Przedstawiciel Pola: Ewa Zawistowska
c. Lokalny Head Pro Kuba Ossowski
d. Sędzia główny: Krzysztof Pulsakowski
2. Komitet Turniejowy wyda reguły lokalne podczas trwania turnieju.
 
3. Turniej rozgrywany zgodnie z „Zasadami Ogólnymi Turniejów PGA  Polska”
 
4. Turniej PRO-AM Kalinowo PGA Polska  zostanie rozegrany w niedziele, 29 września 2013 r.
 
5. Uprawnieni do gry
 
a. Zawodowcy:
       i. Członkowie PGA Polska,
       ii. Non – Amatorzy, nie posiadający kart członkowskich żadnego związku,
 
W turnieju mogą uczestniczyć  jedynie na podstawie aktualnej karty członkowskiej.
 
b. Amatorzy:
 
Do gry dopuszczeni sa? wszyscy gracze posiadający aktualny czynny HCP. Osoby nie posiadające Aktualnego, czynnego HPC będą grały z HCP 0.
 
6. Zgłoszenia i start turnieju:
Zgłoszenia amatorów przyjmowane są na telefonicznie pod numerem +48 515 292 034 lub mailowo na adres marketing@kalinowepola.pl . Ostateczny termin zgłoszeń: czwartek , o godzinie 14.00.
 
7. Format turnieju:
Drużyna w PRO-AMie składa się z minimum 2, a maksimum 3 amatorów i 1 PRO. PRO-AM rozgrywany jest w formacie better ball strokeplay z pełnego HCP. Do klasyfikacji liczy się suma 2 najlepszych wyników netto z każdego dołka.
 
8. Start turnieju
 
Shot Gun godzina 10.00
 
9. Tee:
 
a. Zawodowcy:
i. kobiety: żółte
ii. mężczyźni: białe
 
b. Amatorzy:
i. kobiety: czerwone
ii. me?z?czyz?ni: żółte
10. Opłaty:
 
100 zł członkowie KPGC
180 zł gracze spoza klubu
(w cenę wliczony jest udział w turnieju, nagrody oraz posiłek po turnieju)
 
11. Nagrody
 
Podczas PRO-AM nagrodzone zostaną 3 najlepsze drużyny.
 
12. Remisy
 
W przypadku równych wyników decydujący będzie countback w następującej kolejności: lepsze ostatnie 9, 6, 3, 1 dołek. Przez „ostatnie 9 dołków” rozumie się dołki 10-18 pola.

 

 

website awards