PRO:

skrót od Professional, który jest określeniem nauczyciela gry w golfa (wykwalifikowanego trenera) lub gracza zawodowego.

Aktualności

2017-04-18

POLE OTWARTE

Prosimy o rezerwację tee time.

website awards