DRIVING RANGE:

pole treningowe do ćwiczeń i próbnych swingów. Golfista kupuje kilkadziesiąt treningowych piłek do ćwiczeń na driving range, nie gra nimi jednak nigdy na polu golfowym.

Aktualności

2018-09-17

Mistrzostwa Klubu

Indywidualne Mistrzostwa Klubu 2018
 
 

Wyniki brutto  Wyniki kobiety netto  Wyniki mężczyźni netto

Harmonogram
Termin : 29 - 30.09.2018
Start Turnieju : godzina 10:00
Liczba graczy : maksymalnie 120 graczy
Wyniki i wręczenie nagród : Niedziela, około godz. 18:00
 
Zgłoszenia przyjmujemy do piątku 28.09 do godziny 12:00.
Lista startowa będzie opublikowana w piątek około godziny 17:00 na stronie internetowej, FB oraz na tablicy ogłoszeń w budynku klubowym.
 
Pierwszeństwo w zapisach mają Członkowie Kalinowe Pola Golf Club, oraz osoby urodzone w 1988 r. i wcześniej. Juniorzy będą dopuszczeni do turnieju w przypadku wolnych miejsc, jednak nie będą klasyfikowani.
 
KATEGORIE I FORMATY:
Stroke Play Brutto (kat. wspólna Mężczyzn i Kobiet):
Mistrz Klubu Brutto
V-ce Mistrz Klubu Brutto
 
Stroke Play Netto (maksymalny HCP gry 36):
 
Mistrz Klubu Mężczyzn Netto
V-ce Mistrz Klubu Mężczyzn Netto
 
Mistrzyni Klubu Netto
V-ce Mistrzyni Klubu Netto
 
--!!!-- UWAGA --!!!--
Mistrzem Klubu  Kalinowe Pola może zostać jedynie osoba posiadająca
opłacone prawo do gry oraz składkę członkowską Kalinowe Pola Golf Club na sezon 2018
 
Konkursy dodatkowe:
Longest Drive Kobiet - dołek nr 13
Longest Drive Mężczyzn - dołek nr 3
Nearest to the Pin - dołek nr 7
Nearest to the Line - dołek nr 10
Konkursy dodatkowe zostaną rozegrane pierwszego dnia turnieju.
 
Tee startowe:
Panowie – białe
Panie - niebieskie
 
Tee time:
1 dzień: według HCP graczy. Najniższe HCP grają najwcześniej.
2 dzień: według wyników brutto pierwszej rundy, najlepsze wyniki na końcu.
 
Starty od godziny 9:00 z Tee 1 i/lub 10.
 
Rozstrzyganie remisów:
 
Kategorie Brutto
1 miejsce - dogrywka Stroke Play Brutto w systemie "nagłej śmierci w na dołkach 18, 10, 14, 15, 18.
Pozostałe miejsca - countback w kolejności: lepsza druga runda, lepsze ostatnia 9, 6, 3, ostatni dołek.
 
Kategorie Netto
- countback w kolejności: lepsza druga runda, lepsze ostatnia 9, 6, 3, ostatni
dołek.
 
Gra odbędzie się według reguł R&A of St. Andrews, Polskiego Związku Golfa oraz Reguł Lokalnych. Podczas gry dozwolone jest poruszanie się Melexami.
Dopuszcza się korzystanie z dalmierzy laserowych i GPS pod warunkiem, że przyrządy nie posiadają pomiarów temperatury lub wysokości.
 
Koszt uczestnictwa dla Członków Klubu: 150 PLN
Koszt uczestnictwa dla Gości 390 PLN
 
W cenie wliczone jest:
Uczestnictwo w 2 dniowym Turnieju,
Start Packi na Tee,
Nagrody,
Posiłek turniejowy w sobotę i niedzielę
 
Komitet turniejowy:
Krzysztof Pulsakowski - sędzia główny
Jakub Ossowski - przedstawiciel pola
Tomasz Malec - administrator
 
Postanowienia dodatkowe:
a) Każdy uczestnik Turnieju wyraża zgodę na bezpłatne użycie wizerunku w materiałach filmowych, zdjęciowych i audiowizualnych przygotowanych przez organizatora Turnieju lub przez upoważniony przez organizatora Turnieju podmiot. 
b) Zgoda na bezpłatne użycie wizerunku uczestnika Turnieju obejmuje wielokrotne korzystanie z wizerunku uczestnika Turnieju w celach promocyjnych, marketingowych, reklamowych oraz wydawniczych. 
c) Organizator Turnieju ma prawo nieodpłatnie wykorzystywać wizerunek uczestnika Turnieju w przygotowywanych przez Organizatora Turnieju publikacjach, ilustracjach, prasie, książkach, ulotkach, reklamach oraz ma prawo nieodpłatnie wykorzystywać wizerunek uczestnika Turnieju w Internecie. Udzielone przez uczestnika Turnieju prawo do nieodpłatnego wykorzystywania wizerunku uczestnika Turnieju obejmuje w szczególności: 
i. utrwalanie i/lub zwielokrotnianie wizerunku uczestnika Turnieju jakąkolwiek techniką, 
ii. wprowadzania uczestnika Turnieju do obrotu, 
iii. wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, 
iv. publicznego udostępniania uczestnika Turnieju, w tym w Internecie. 
d) Uczestnik Turnieju oświadcza, że znany mu jest obowiązek posiadania badań lekarskich zgodnych z Rozporządzenia Ministra Zdrowia i oświadcza, że jest zdolny do współzawodnictwa sportowego. 
e) Uczestnik Turnieju i jego przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystanie przekazanych przez siebie danych osobowych, w tym danych Uczestnik Turnieju wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych w celach statystycznych, marketingowych, oraz dla celów współzawodnictwa sportowego i dla celów związanych z działalnością statutową. 
f) Administratorem w/w danych osobowych jest Kalinowe Pola Sp. z o.o. z siedzibą w Kalinowie,  Ul. Golfowa 1, 66-213 Skąpe.
g) Uczestnik Turnieju lub jego przedstawiciel ustawowy ma prawo wglądu do swoich danych osobowych jak również ma prawo uaktualnienia tych danych lub ich zmiany, albo żądania usunięcia tych danych. W takim przypadku, należy zwrócić się z odpowiednim pismem żądaniem do Kalinowe Pola Sp. z o.o.bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres marketing@kalinowepola.pl. 
h) Użytkownik Turnieju wyraża zgodę, na podawanie przez Kalinowe Pola Sp. z o.o. informacji o uzyskanych przez niego wynikach. Uczestnik Turnieju wyraża zgodę na fakt, że informacje o jego wynikach będą ogólnodostępne (livescoring). 

 

website awards