MARKER:

osoba zapisująca wyniki zawodnika na karcie wyników;. Markerem może być współzawodnik. Marker nie jest sędzią.

Aktualności

2011-06-21

Match Play 2011

Tutaj można pobrać plik z aktualnymi wynikami. Match Play 2011

website awards