CHIP:

uderzenie przybliżające piłkę, np. z okolic greenu by potoczyła się ona w kierunku flagi.

Aktualności

2018-07-31

KALINOWO OPEN PROAM

 Harmonogram

Regulamin Ogólny

TEE TIMES Kalinowo Open PRO AM

 

Termin: 05.08.2018 (niedziela)

Zgłoszenia: 04.08.2018 (sobota) do godziny 12:00

marketing@kalinowepola.pl

tel. recepcja: 515292034 lub osobiście w recepcji Klubu

 

Ogłoszenie tee time: 04.082018 (sobota) godzina 16:00 tablica ogłoszeń, FB, strona WWW

 

Start turnieju: godzina 12:00 shot gun

w grupach 1 Pro + maksymalnie 3 Amatorów

format: 1x 18 best ball stroke play netto z pełnego hcp (2 najlepsze wyniki)

 

Rozdanie nagród: 05.08 około godziny 18:00

 

Uprawnieni do gry
Limit zawodników w turnieju ustalony jest na 120 graczy W przypadku przekroczenia tej liczby decyduje kolejność zgłoszeń.
 
Zawodowcy:

W turnieju mogą uczestniczyć jedynie na podstawie aktualnej karty członkowskiej:
    Członkowie PGA Polska,
    Członkowie innych PGA

     Non Am

Amatorzy:
Do gry dopuszczeni są wszyscy gracze posiadający aktualny czynny HCP. Osoby nie posiadające Aktualnego, czynnego HPC będą grały z HCP 0.

 

Tee: 
Zawodowcy
•    kobiety: niebieskie
•    mężczyźni: białe
Amatorzy:
•    kobiety: czerwone

•    mężczyźni: żółte

 Opłaty


Zawodowcy: bezpłatnie

Amatorzy:

•    Członkowie KPGC – 100 zł
•    Juniorzy – 80 zł
•    Goście – 160 zł
 w cenę wliczony jest udział w turnieju oraz posiłek

  Nagrodzone będą 3 pierwsze miejsca.

Zniżki dla uczestników turnieju na nasze pokoje hotelowe

- 25% dla PRO oraz członków  KPGC od cen dla klubowiczów

 - 25% dla pozostałych graczy od cen standardowych

 

Postanowienia dodatkowe:

a) Każdy uczestnik Turnieju wyraża zgodę na bezpłatne użycie wizerunku w materiałach filmowych, zdjęciowych i audiowizualnych przygotowanych przez organizatora Turnieju lub przez upoważniony przez organizatora Turnieju podmiot.

b) Zgoda na bezpłatne użycie wizerunku uczestnika Turnieju obejmuje wielokrotne korzystanie z wizerunku uczestnika Turnieju w celach promocyjnych, marketingowych, reklamowych oraz wydawniczych.

c) Organizator Turnieju ma prawo nieodpłatnie wykorzystywać wizerunek uczestnika Turnieju w przygotowywanych przez Organizatora Turnieju publikacjach, ilustracjach, prasie, książkach, ulotkach, reklamach oraz ma prawo nieodpłatnie wykorzystywać wizerunek uczestnika Turnieju w Internecie. Udzielone przez uczestnika Turnieju prawo do nieodpłatnego wykorzystywania wizerunku uczestnika Turnieju obejmuje w szczególności:

i. utrwalanie i/lub zwielokrotnianie wizerunku uczestnika Turnieju jakąkolwiek techniką,

ii. wprowadzania uczestnika Turnieju do obrotu,

iii. wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej,

iv. publicznego udostępniania uczestnika Turnieju, w tym w Internecie.

d) Uczestnik Turnieju oświadcza, że znany mu jest obowiązek posiadania badań lekarskich zgodnych z Rozporządzenia Ministra Zdrowia i oświadcza, że jest zdolny do współzawodnictwa sportowego.

e) Uczestnik Turnieju i jego przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystanie przekazanych przez siebie danych osobowych, w tym danych Uczestnik Turnieju wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych w celach statystycznych, marketingowych, oraz dla celów współzawodnictwa sportowego i dla celów związanych z działalnością statutową.

f) Administratorem w/w danych osobowych jest Kalinowe Pola Sp. z o.o. z siedzibą w Kalinowie,  Ul. Golfowa 1, 66-213 Skąpe.

g) Uczestnik Turnieju lub jego przedstawiciel ustawowy ma prawo wglądu do swoich danych osobowych jak również ma prawo uaktualnienia tych danych lub ich zmiany, albo żądania usunięcia tych danych. W takim przypadku, należy zwrócić się z odpowiednim pismem żądaniem do Kalinowe Pola Sp. z o.o. bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres marketing@kalinowepola.pl.

h) Użytkownik Turnieju wyraża zgodę, na podawanie przez Kalinowe Pola Sp. z o.o. informacji o uzyskanych przez niego wynikach. Uczestnik Turnieju wyraża zgodę na fakt, że informacje o jego wynikach będą ogólnodostępne (livescoring).

 

 

 

website awards