CADDIE:

Czasami również nazywany „psychologiem". To osoba, która pomaga graczowi w trakcie gry, co może obejmować m.in. noszenie i czyszczenie kijów. Caddie jako jedyny może doradzać (np. wskazywać odpowiednia linię puttowania na grenie) graczowi podczas rundy.

Aktualności

2018-07-31

KALINOWO OPEN

 

KALINOWO OPEN 

 

Regulamin Ogólny

Wyniki 1 dzień

Tee time 2 dzień

Harmonogram:

 

Termin: 06-07.08.2018 (poniedziałek , wtorek)

Format: 2 x 18 dołków Stroke Play

Zgłoszenia: 04.08.2018 (sobota) do godziny 12:00

marketing@kalinowepola.pl

tel. recepcja: 515292034 lub osobiście w recepcji Klubu

 

Ogłoszenie tee time: 05.082018 (niedziela) godzina 16:00 tablica ogłoszeń, FB, strona WWW

 

Start turnieju: godzina 08:30

06.08 (poniedziałek) - grupy losowe

07.08 (wtorek) - wg. wyników Brutto, najlepsze wyniki na końcu

 

Rozdanie nagród: 07.08 (wtorek) - około godziny 18:00

 

Uprawnieni do gry
Limit zawodników w turnieju ustalony jest na 120 graczy W przypadku przekroczenia tej liczby decyduje kolejność zgłoszeń.
 
Zawodowcy:

W turnieju mogą uczestniczyć jedynie na podstawie aktualnej karty członkowskiej:
    Członkowie PGA Polska,
    Członkowie innych PGA

    NON AM

     

Amatorzy:
Do gry dopuszczeni są wszyscy gracze posiadający aktualny czynny HCP. Osoby nie posiadające Aktualnego, czynnego HPC będą grały z HCP 0.

Zgłoszenia i start turnieju
•    Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie pod numerem +48 515 292 034 lub mailowo na adres 
marketing@kalinowepola.pl
•    Ostateczny termin zgłoszeń: sobota , 04 sierpnia, godzina 16.00
•    W pierwszym dniu grupy startowe wyłonione zostaną na zasadzie losowania a drugiego dnia wg wyników Strokeplay brutto,
•    Czas startu: od godziny 08:30 
 

Format turnieju
Zawodowcy i Amatorzy : 36 dołków w formacie Strokeplay Brutto

oraz  klasyfikacja dodatkowa Netto (pełen hcp + slope):

Tee: 
Zawodowcy
•    kobiety: niebieskie
•    mężczyźni: białe
Amatorzy:
•    kobiety: niebieskie
•    mężczyźni: białe

 

Nagrody

Najlepszy Amator BRUTTO

Puchar + członkostwo na rok 2019*

Kat netto kobiet  
I miejsce puchar + voucher na 1000 zł
II miejsce puchar + voucher na 600 zł


Kat netto juniorzy 
I miejsce puchar + voucher na 200 zł
II miejsce puchar + voucher na 100 zł

Kat netto mężczyzn 
I miejsce puchar +
aluminiowa kosiarka spalinowa John Deere R43 (wartość nagrody 2290zł)

II miejsce puchar + podkaszarka akumulatorwa Husqvarna 115IL (wartość nagrody 1599zł)

III miejsce puchar + voucher o wartości 350 zł do wykorzystania na zakup naturalnych produktów Emeralld

 vouchery do wykorzystania w ProShopie, restauracji oraz hotelu na obiekcie Kalinowe Pola

* członkostwo do wysokości indywidualnej opłaty członkowskiej

       Zawodowcy 
pula nagród wynosi 30 000 zł brutto.  Podział puli nagród zostanie ogłoszony przez Komitet Turniejowy najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem turnieju. Podział puli dla PRO 


 Opłaty


Zawodowcy: 
•    Członkowie PGA Polska, Aplikanci PGA Polska – 200 zł

•    Zawodowcy spoza PGA  Polska – 400 zł

Amatorzy:
•    Członkowie KPGC – 180 zł
•    Juniorzy – 100 zł
•    Goście – 360 zł
 w cenę wliczony jest udział w turnieju oraz posiłek w dwa dni turnieju
  

Zniżki dla uczestników turnieju na nasze pokoje hotelowe

- 25% dla PRO oraz członków  KPGC od cen dla klubowiczów

- 25% dla pozostałych graczy od cen standardowych

 

Postanowienia dodatkowe:

a) Każdy uczestnik Turnieju wyraża zgodę na bezpłatne użycie wizerunku w materiałach filmowych, zdjęciowych i audiowizualnych przygotowanych przez organizatora Turnieju lub przez upoważniony przez organizatora Turnieju podmiot.

b) Zgoda na bezpłatne użycie wizerunku uczestnika Turnieju obejmuje wielokrotne korzystanie z wizerunku uczestnika Turnieju w celach promocyjnych, marketingowych, reklamowych oraz wydawniczych.

c) Organizator Turnieju ma prawo nieodpłatnie wykorzystywać wizerunek uczestnika Turnieju w przygotowywanych przez Organizatora Turnieju publikacjach, ilustracjach, prasie, książkach, ulotkach, reklamach oraz ma prawo nieodpłatnie wykorzystywać wizerunek uczestnika Turnieju w Internecie. Udzielone przez uczestnika Turnieju prawo do nieodpłatnego wykorzystywania wizerunku uczestnika Turnieju obejmuje w szczególności:

i. utrwalanie i/lub zwielokrotnianie wizerunku uczestnika Turnieju jakąkolwiek techniką,

ii. wprowadzania uczestnika Turnieju do obrotu,

iii. wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej,

iv. publicznego udostępniania uczestnika Turnieju, w tym w Internecie.

d) Uczestnik Turnieju oświadcza, że znany mu jest obowiązek posiadania badań lekarskich zgodnych z Rozporządzenia Ministra Zdrowia i oświadcza, że jest zdolny do współzawodnictwa sportowego.

e) Uczestnik Turnieju i jego przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystanie przekazanych przez siebie danych osobowych, w tym danych Uczestnik Turnieju wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych w celach statystycznych, marketingowych, oraz dla celów współzawodnictwa sportowego i dla celów związanych z działalnością statutową.

f) Administratorem w/w danych osobowych jest Kalinowe Pola Sp. z o.o. z siedzibą w Kalinowie,  Ul. Golfowa 1, 66-213 Skąpe.

g) Uczestnik Turnieju lub jego przedstawiciel ustawowy ma prawo wglądu do swoich danych osobowych jak również ma prawo uaktualnienia tych danych lub ich zmiany, albo żądania usunięcia tych danych. W takim przypadku, należy zwrócić się z odpowiednim pismem żądaniem do Kalinowe Pola Sp. z o.o. bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres marketing@kalinowepola.pl.

h) Użytkownik Turnieju wyraża zgodę, na podawanie przez Kalinowe Pola Sp. z o.o. informacji o uzyskanych przez niego wynikach. Uczestnik Turnieju wyraża zgodę na fakt, że informacje o jego wynikach będą ogólnodostępne (livescoring).

 

 

 website awards