MARKER:

osoba zapisująca wyniki zawodnika na karcie wyników;. Markerem może być współzawodnik. Marker nie jest sędzią.

Aktualności

2015-04-16

Informacja dotycząca zajęć juniorskich

Informujemy o zmianie daty zajęć juniorskich grupy FRY Club  (6-8 lat) z
dnia 19.042015 na dzień 18.04.2015 o takiej samej godzinie tj. 12.00-14.00

website awards