MARKOWANIE:

zaznaczanie przez gracza położenia piłki na trawie; najczęściej ma to miejsce na greenie.

Aktualności

2013-07-05

Hole in One podczas Kalinowo PGA Polska Open by Villa Morena

W dniach 13-14 lipca podczas Kalinowo PGA Polska Open rozegrany zosatnie konkurs Hole in One a raczej Home In One dla amatorów. Sponsorem nagrody jest Villa Morena.

Dla zwycięzcy, którym jest pierwsza osoba, która jednym uderzeniem trafi do wyznaczonego dołka nr 15, w ramach niniejszego konkursu Hole In One, przeznaczona jest nagroda rzeczowa w postaci działki gruntu nr 34/20 położonej w Mielnie gm. Czerwonak woj. poznańskie, ul. Poznańska 43, o wartości 400.000 zł.

Podatek dochodowy (w wysokości 10%) od wygranej obciąża zwycięzcę na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 oraz art. 41 ust. 4 i ust. 7 pkt. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

Regulamin konkursu Hole in One
podczas turnieju Kalinowo PGA Polska Open
13 - 14 lipca 2013


1.    Dwudniowy Turniej „Kalinowo PGA Polska Open” Sobota 13.07 oraz Niedziela 14.07, w czasie którego 13.07.2013r. odbędzie się Konkurs Hole in One Villa Morena.
2.    W konkursie Hole In One mogą uczestniczyć jedynie gracze z oficjalnym statusem Amatora, handicap od 0 do 36.
3.    Konkurs odbędzie się na dołku nr 15 na polu golfowym w Kalinowie, maksymalna ilość graczy do 100 osób.
4.    Długość dołka przy ustawieniu znaczników na starcie oraz uwzględniając wycięty dołek na Greenie musi być nie krótszy niż 170  metrów.
5.    Dołek drugiego dnia turnieju może być przemieszczony, lecz długość dołka nie może być mniejsza niż była, pierwszego dnia.
6.    Amatorzy zarówno kobiety jak i mężczyźni grają do dołka nr 15 z żółtego Tee.
7.    Określenie  miejsca do wycięcia dołka w pierwszy oraz drugi dzień turnieju jest wykonane przez osobę wyznaczoną przez Komitet Turniejowy.
8.    Każdy gracz ma prawo wykonania zamachu próbnego lecz do konkursu dozwolone jest wykonanie jednego uderzenia.
9.    Gracze wykonują uderzenie liczące się do konkursu Hole In One, podczas trwającej się rundy turniejowej.
10.    Konkurs trwa do pierwszego trafienia.
11.    Dla zwycięzcy, którym jest pierwsza osoba, która jednym uderzeniem trafi do wyznaczonego dołka nr 15, w ramach niniejszego konkursu Hole In One, przeznaczona jest nagroda rzeczowa w postaci działki gruntu nr 34/20 położonej w Mielnie gm. Czerwonak woj. poznańskie, ul. Poznańska 43, o wartości 400.000 zł. Podatek dochodowy (w wysokości 10%) od wygranej obciąża zwycięzcę na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 oraz art. 41 ust. 4 i ust. 7 pkt. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.Rules of the Hole in One competition
during the Kalinowo PGA Polska Open tournament
13 - 14 july 2013

1.    Two Day tournament Saturday 13.07 and Sunday 14.07
2.    In Hole in One competition only players with an official amateur status may compete, handicap from 0 to 36.
3.    The competition shall take place on hole Nr 15 at Kalinowe Pola Golf Club, maximum number of players is 100.
4.    The length of the hole from the Tee markers to the hole itself must be no less than 170 meters.
5.    A new hole May be cut for the second Day of the tournament, however the distance shall not be shorter than that of the previous Day.
6.    Amateurs, both women and man strike to hole No. 15 from yellow Tee.
7.    The hole position on the Green for both days of the tournament shall be selected by a member of the tournament committee.
8.    Each player May make a practice swing on the Tee, however He may play only one shot for the competition purpose.
9.    The players shall participate In the hole In one competition, during their normal stipulated tournament round.
10.    Tournament last until the first hit.
11.    For the winner, who is the first person which with one strike hit the hole number 15, in this tournament Hole In One, there is a award - plot number 34/20 located I Mielno, commune Czerwonak, province poznańskie, Poznańska street number 43, worth 400.000 PLN. Income tax (10 %) of win charges the winner according to the article 30 paragraph 1 point 2 and article 41 paragraph 4 and paragraph 7 point 1 the law.

Marek Sokolowski

 Director of Golf

Kalinowe Pola Golf Club

website awards