MARKER:

osoba zapisująca wyniki zawodnika na karcie wyników;. Markerem może być współzawodnik. Marker nie jest sędzią.

Mapa pola

website awards